Konferencja – Nauka dla Biznesu – Biznes dla Nauki, czyli wyzwania i warunki współpracy Uczelni z Otoczeniem Biznesowym i Instytucjonalnym

Debata o Siłach Zbrojnych
11 kwietnia, 2024
Seminarium „A Wolf in Sheep’s Clothing? The varieties of populism across Western and Eastern Europe”
11 kwietnia, 2024
konferencja

pl

Szanowni Państwo,

mamy zaszczyt zaprosić na konferencję Nauka dla Biznesu – Biznes dla Nauki, czyli wyzwania i warunki współpracy Uczelni z Otoczeniem Biznesowym i Instytucjonalnym

Miejsce: Gmach Audytoryjny WNPISM, Aula im. prof. Jana Baszkiewicza, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, Warszawa
Czas: 25 kwietnia 2024 roku w godz. 13.00 – 16.00

Obowiązują darmowe zapisy: https://forms.gle/REZ46B2DoPTf5iYF9


Rozwój nowych technologii, nowoczesna, oparta na wiedzy gospodarka, stawiają istotne wyzwania przed biznesem i rynkiem pracy. W dyskursie biznesu niemal każdego dnia pojawiają się takie pojęcia jak praca przyszłości, czy life long learning, ale i cały szereg problemów, którym łatwiej sprostać we współpracy świata nauki i biznesu. Coraz częściej wskazuje się na deficyt kadr i zapotrzebowanie na (często) przyszłe zawody, których kształcenie wymaga współdziałania firm i uczelni, co zresztą z różnym natężeniem już się rozwija na wielu polskich uczelniach.

Świadomość tych zjawisk skłoniła nas do organizacji wydarzenia Nauka dla Biznesu – Biznes dla Nauki, czyli wyzwania i warunki współpracy Uczelni z Otoczeniem Biznesowym i Instytucjonalnym. Inicjatorami tego przedsięwzięcia jest Uniwersytet Warszawski, Rada Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP i Konfederacja Lewiatan. Celem wydarzenia jest stworzenie przestrzeni do wypracowania modelu współpracy pomiędzy otoczeniem biznesowym i środowiskiem naukowym.

Biznes dla realizacji celów potrzebuje, wyposażonych także w kompetencje miękkie, pracowników. Środowisko naukowe dysponuje natomiast wyjątkowym potencjałem, który z powodzeniem można wykorzystać jako transfer wiedzy sprzyjającej realizacji przyszłych wyzwań gospodarczych. Podczas najbliższego wydarzenia zaplanowanego na 25 kwietnia br. w gronie ekspertów chcielibyśmy zapoczątkować otwartą dyskusję zmierzającą do sformułowania modelu przyszłej współpracy na styku biznesu i nauki.


Program:
Otwarcie konferencji – dr hab. Daniel Przastek (Dziekan WNPiSM UW)

Wprowadzenie:
prof. Jacek Męcina oraz Błażej Mądrzycki

Panel I 13.15 – 14.15
Otoczenie biznesowe i środowisko akademickie – co możemy wspólnie zrobić dla biznesu i społeczeństwa?

Maria Mrówczyńska – MNiSZW
Anita Ryng – IKEA
Jolanta Jaworska – IBM
Anna Wicha – Adecco Group / PFHR
Lech Kurkliński – SGH

Panel II 14.30 – 15.30
Nauka wobec wyzwań społeczno – gospodarczych – jak nauka włącza się w rozwiązywanie problemów gospodarczych i społecznych?

prof. Alojzy Nowak – Rektor UW
prof. Piotr Wachowiak – Rektor SGH
Daniel Wocial – Helprise, Rada Interesariuszy WNPISM
prof. Małgorzata Dobrowolska – PŚ

15.30 – 16.00 Dyskusja i podsumowanie konferencji

Tym wydarzeniem chcielibyśmy zapoczątkować cykl spotkań, których celem jest zbliżenie do siebie środowisk nauki i biznesu, a także chcielibyśmy powołać celowy zespół roboczy do opracowania modelu współpracy środowisk oraz przygotować i wdrożyć pilotażowy model współpracy środowisk.


Organizatorzy:
Błażej Mądrzycki – Rada Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP, Uniwersytet Śląski w Katowicach
Jacek Męcina – Konfederacja Lewiatan, Uniwersytet Warszawski
Anna Wicha – Global Head of Outsourcing – Field Sales Marketing Services

X