Konferencja „Problemy współczesnej Europy i praktyczne rozwiązania”

Konwersatorium: Polityczne znaczenie mitu. Czy odeszliśmy od mitycznego myślenia o polityce?
12 maja, 2022
Wykład: prof. Relendra Jain – The European Union and the Indo-Pacific: Challenges and Dilemmas
15 maja, 2022

ZAPRASZA M Y

na międzynarodową interdyscyplinarną naukowo-praktyczną konferencję
„Problemy współczesnej Europy i praktyczne rozwiązania”

w dniu 28 maja 2022 r.

Konferencja jest organizowana we współpracy z kwartalnikiem naukowym Przegląd Europejski, wydawanym przez Uniwersytet Warszawski oraz Team Europe przy Przedstawicielstwie Komisji Europejskiej w Polsce. Konferencja odbędzie się w formacie online jako podsumowanie projektu „Mosty współpracy naukowej”. Projekt realizowany jest w ramach działań poststypendialnych Programu im. Lane’a Kirklanda administrowanego przez Fundację Liderzy Przemian i finansowanego ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Głównym celem projektu „Mosty współpracy naukowej” jest rozwój i wzmocnienie współpracy polskiego środowiska akademickiego z krajami Europy Środkowo-Wschodniej i Kaukazu. Zapraszamy do udziału w konferencji absolwentów Programu Kirklanda, recenzentów, redaktorów i autorów współpracujących z Przeglądem Europejskim, a także wszystkich zainteresowanych rozwojem międzynarodowej współpracy naukowej.

W zamierzeniu organizatorów uczestnicy konferencji będą mogli uczestniczyć w panelach polsko-albo anglojęzycznych (dzięki współpracy z Bilingua). Udział w konferencji jest bezpłatny.

Zgłoszenia udziału (z wygłoszeniem referatu lub bez wystąpienia) należy nadsyłać do 20 maja 2022 r.
– link do formularza zgłoszeniowego (https://bit.ly/3M0M4BA)

KOMITET NAUKOWY :
Przewodnicząca: dr hab. Marta Witkowska (Uniwersytet Warszawski, Polska)
Członkowie:
prof. Jaroslav Dvorak (Klaipeda University, Lithuania)
prof. Inna Khovak (Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University, Ukraina)
prof. Alessandro Vitale (University of Milan, Italy)
prof. Nataliia Vynnychenko (Sumy State University, Ukraine)
dr hab. Marta Jas-Koziarkiewicz (Uniwersytet Warszawski, Polska)
doc.NadiyaDubrovina(SchoolofEconomicsandManagementofPublicAdministrationinBratislava,Slovakia)
doc. Olena Hrybiuk (National Academy of Educational Sciences of Ukraine)
dr Labinot Hajdari (Public University “Kadri Zeka”, Kosovo)
dr Sadmir Karović (University of Travnik, Bosnia and Herzegovina)
dr Juraj Marusiak (Slovak Academy of Sciences, Slovakia)
dr Meiram Sarybayev (Satbayev University, Kazachstan)

KOMITET ORGANIZACYJNY:
Przewodnicząca: dr Elena Kucheryavaya (Uniwersytet Warszawski, Polska)
Sekretarz: mgr Sylwia Głuch-Canha (Uniwersytet Warszawski, Polska)
Członkowie:
dr hab. Wojciech Lewandowski (Uniwersytet Warszawski, Polska)
dr Ksenia Alpern (Bilingua, Polska)
dr Iryna Kostetska (National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine)
dr Aleksander Olech (Baltic Defence College, Tartu, Estonia)
mgr Harutyun Voskanyan (Uniwersytet Warszawski, Polska)
Alenka Antloga (a member of the Academy of European Law (ERA), Slovenia)

X