Konferencja WNPIiSM oraz MRiPS pt. Jakich umiejętności będziemy potrzebować w zmieniającym się świecie?

Dr Aleksandra Jaskólska współautorką analizy w ramach prezydencji Indii w G20: Building G7-G20 Synergy for a Multipolar World
22 maja, 2023
Seminarium
Seminarium w ramach Atlantic Council’s Warsaw Week pt. Poland’s Energy Sector Transformation: Decarbonization to combat the Kremlin’s Wearonization of Energy
23 maja, 2023

Wspólnie z Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej zapraszamy na międzynarodową konferencję pt. Jakich umiejętności będziemy potrzebować w zmieniającym się świecie?.

Wydarzenie odbędzie się 31 maja 2023 r. w godz. 11.00 – 13.30 w Auli prof. Jana Baszkiewicza, w Gmachu Audytoryjnym WNPISM.

Obowiązują wcześniejsze zgłoszenia (udział bierny): europejskirokumiejetnosci2023@mrips.gov.pl

W dobie szybko postępującej cyfryzacji, zaawansowanych technologii, transformacji energetycznej i coraz bardziej widocznych zmian demograficznych umiejętności stają się wspólnym wyzwaniem w dyskusji na temat kształtu niemal wszystkich polityk publicznych. Podnoszenie umiejętności lub ich zmiana są już priorytetem nie tylko w polityce zatrudnienia i polityce edukacyjnej, ale także w pozostałych politykach sektorowych.

Podczas Szczytu Społecznego w Porto w maju 2021 r. UE przyjęła ambitny cel – odsetek osób w wieku 25-64 lata uczestniczących rocznie w szkoleniu ma wynieść 60%. Cel ten jest już uzgodniony – teraz więc trzeba odpowiedzieć na pytanie, jak go osiągnąć i następnie wdrożyć tę odpowiedź w praktyce.

Podczas konferencji poszukamy wspólnie odpowiedzi na następujące pytania:
1. Jak identyfikować umiejętności, których potrzebujemy ?
2. Jak zwiększyć zakres i jakość kształcenia ustawicznego?
3. Jak przełamać bariery ograniczające gotowość społeczeństwa do kształcenia
ustawicznego (brak czasu, brak motywacji – zarówno po stronie pracowników,
jak i pracodawców, brak świadomości, brak środków finansowych)?
4. Jakie konkretne działania i narzędzia w polityce publicznej mogą być skuteczne?

Program wydarzenia dostępny TUTAJ.

Zapewniamy tłumaczenie polski – angielski. Konferencja w ramach Europejskiego Roku Umiejętności.

 

X