Seminarium
Seminarium ‘Why has populism gone global?; z prof. Visentin Stefano (University of Urbino Carlo Bo)
31 sierpnia, 2022
Artykuł w „Journal of Nanotechnology Research”
2 września, 2022
Informacja
Szanowni Studenci!
 
 w dniach 5-7 wrzesnia  br. Katedra Dyplomacji i Instytucji Międzynarodowych  gości Prof. Visentina Stefano  z Universita degli studi di Urbino Carlo Bo (Włochy). 
 
W ramach tej wizyty udostępniamy studentom/kołom naukowym/studenckim zespołom naukowym  możliwość konsultacji merytorycznych  w formule indywidualnych konwersatoriów z prof. Stefano z zakresu: myśli politycznej, historii doktryn politycznych, globalizacji, relacji demokracja – populizm.
Do konsultacji zachęcamy zwłaszcza studentów piszących prace i artykuły naukowe, przygotowujących wystąpienia na konferencjach itd.
Spotkania dla chętnych osób organizowane będą w dniu 5 września (poniedziałek)  w godz. 10.00-16.00 osobiście ( w sali 421, Ul. Żurawia 4, Katedra Dyplomacji i Instytucji Międzynarodowych) bądź online za pomocą platformy ZOOM.
Kontakt: Mgr Anita Budziszewska: anita.budziszewska@uw.edu.pl (Katedra Dyplomacji i Instytucji Międzynarodowych) bądź bezpośrednio do Katedry: dypomacja.wnpism@uw.edu.pl
X