Tsinghua Global Summer School 2020, Toward a Post-Pandemic World
13 lipca, 2020
POLITYKA zaprasza do udziału w VI edycji konkursu na najlepszą pracę magisterską o PRL
16 lipca, 2020

Komunikat BWZ nr 15/20/SMS/2020/2021
Projekt „Erasmus – Mobilność edukacyjna”

(KA103/2020)

Kształcenie w uczelni zagranicznej a prawo do stypendium Erasmus

w roku akademickim 2020/2021

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowa Agencja Programu Erasmus+ przekazała następujące informacje:
1. za okres nauki zdalnej w uczelni zagranicznej, odbywanej w Polsce nie przysługuje studentowi stypendium Erasmus;
2. w przypadku kształcenia zdalnego połączonego z okresowym pobytem w uczelni zagranicznej studentowi przysługuje stypendium tylko i wyłącznie za czas rzeczywistego pobytu za granicą na
czas kształcenia stacjonarnego (face to face) i/lub hybrydowego (połączenie zajęć stacjonarnych z zajęciami online);
3. Komisja Europejska nadal nie podjęła decyzji dot. kwestii wypłaty stypendium w przypadku, gdy uczestnik kształci się wyłącznie online w kraju uczelni zagranicznej.
Przed zaciągnięciem jakichkolwiek zobowiązań finansowych (np. wpłatą kaucji za zakwaterowanie) lub poniesieniem innych kosztów (np. zakupem biletów, ubezpieczenia), należy dokładnie zapoznać z oferowanymi warunkami. Należy także zapoznać się z sytuacją epidemiczną oraz sprawdzić zasady dot. wjazdu obowiązujące w kraju uczelni zagranicznej, np. na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych https://www.gov.pl/web/dyplomacja/informacje-dla-podrozujacych .

Przypominamy, że pracownicy BWZ nadal pracują zdalnie. Prosimy więc o kontakt mailowy z osobą odpowiedzialną za organizację wyjazdów na studia w roku 2020/2021 w ramach programu Erasmus, tj. z panią Małgorzatą Kostecką (mkostecka@adm.uw.edu.pl) lub o kontakt telefoniczny z osobami pełniącymi dyżury w biurze:
http://bwz.uw.edu.pl/2020/03/18/dyzury-w-biurze-wspolpracy-z-zagranica/.

Warszawa, 14.07.2020 r. Zespół Sekcji Erasmus

Biuro Współpracy z Zagranicą UW

X