Konkurs na najlepszą pracę w zakresie komunikacji strategicznej
Lipiec 9, 2020
Artykuły naukowe pracowników Wydziału w czasopiśmie On-line Journal Modelling the New Europe
Lipiec 15, 2020

Szanowni Państwo,

zostały dwa dni na rekrutację do Tsinghua Global Summer School 2020 !
Szkoła lenienia organizowana jest przez Tsinghua University i po raz pierwszy odbywa się on-line.

Termin stypendium: 20-28.07.2020
Dokumenty wymagane przez uczelnię partnerską:
1) Application Form (online application)
2) One page curriculum vitae
3) Full academic transcript
4) Passport information page

Termin składania dokumentów: 15.07.2020 !!

Miejsce składania dokumentów:
Dokumenty należy złożyć online bezpośrednio na stronie internetowej uczelni partnerskiej
(http://goglobal.tsinghua.edu.cn/en/user/login?next=/en/program/gss.tsinghua.edu.cn)

Osoba kontaktowa na uczelni partnerskiej:
e-mail: experiencing-china@tsinghua.edu.cn

Osoba kontaktowa w BWZ UW:
Karolina Trybowska-Greń
e-mail: ktrybowska@adm.uw.edu.pl, tel.: 22 55 20 082

Warunki wymiany (jeżeli dotyczy) – tj. wysokość stypendium, zakwaterowanie, itp.:
– oferta dotyczy udziału w tygodniowej szkole letniej Tsinghua Global Summer School 2020:
Toward a Post-Pandemic World (TSU GSS 2020);
– kandydaci zakwalifikowani przez uczelnię partnerską zostaną zwolnieni z opłaty za udział;
– o wyborze kandydatów decyduje uczelnia partnerska. Przesyłane zgłoszenia oceniane są na
bieżąco przez organizatora;
– więcej informacji na temat szkoły letniej można znaleźć na stronie internetowej:
http://goglobal.tsinghua.edu.cn/en/program/gss.tsinghua.edu.cn, w notatce dotyczącej
programu (Tsinghua GSS – Programme Introduction.pdf) oraz na plakacie (TSU GSS
poster.jpg).

X