Muzyka klasyczna powróciła na UW!
28 października, 2022
Wspominamy tych, którzy odeszli
1 listopada, 2022

pl

Międzynarodowa konferencja w Kluż-Napoce zorganizowana w ramach międzynarodowej współpracy naukowo-badawczej Centrum Europejskiego UW, Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW oraz Wydziału Studiów Europejskich Uniwersytetu Babes Bolyai w Kluż-Napoce (Rumunia)

W dniach 19 – 24 października br. grupa pracowników naukowych CE oraz WNPiSM Uniwersytetu Warszawskiego odbyła wizytę akademicką na Uniwersytecie Babes Bolyai w Kluż-Napoce. Wizyta obejmowała udział w konferencji międzynarodowej oraz przeprowadzenie serii wykładów i warsztatów dla studentów tego rumuńskiego uniwersytetu.

Najważniejszym wydarzeniem w ramach pobytu naukowców z Uniwersytetu Warszawskiego w Kluż Napoce była niewątpliwie konferencja międzynarodowa pt. Poland and Romania in the face of the emerging new international order – global and regional perspective, która odbyła się 19 października.

Obok głównego organizatora przedsięwzięcia ze strony Polski (czyli CE UW) najważniejszym zagranicznym partnerem instytucjonalnym był Wydział Studiów Europejskich Uniwersytetu Babes Bolyai w Kluż-Napoce I ten właśnie wydział był głównym organizatorem tej konferencji. Pozostałymi partnerami instytucjonalnymi były: Wydział Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UW, Transilvania University of Brașov, Technical University of Cluj-Napoca oraz Rada Okręgu Kluż- Napoka (Consiliul Județean Cluj-Napoca).

Konferencja została otwarta przez prof. Adriana Corpădeana, Dziekana Wydziału Studiów Europejskich Babeș-Bolyai University, następnie głos zabrali kolejno: Ovidiu Cîmpean, Sekretarz stanu w Ministerstwie Europejskich Inwestycji i Projektów, dr hab. Kamil Zajączkowski, Dyrektor Centrum Europejskiego UW oraz Natalia Piotrowska, Zastępca szefa misji w Ambasadzie RP w Rumunii. Wystąpienia prelegentów dotyczyły szeroko rozumianej współpracy Polski i Rumunii w sytuacji tragicznych wydarzeń związanych z agresją Rosji na Ukrainę. Podkreślano, że konsekwencją tej wojny dla Polski i Rumunii, które sąsiadują z ogarniętą wojną Ukrainą, jest poczucie wielkiego zagrożenia i świadomość zmian w ładzie międzynarodowym. Zmiany będą szczególnie widoczne w wymiarze regionalnym, właśnie dla państw „frontowych” NATO oraz Unii Europejskiej. Wskazywano w wypowiedziach, że bardzo ważna jest w tej chwili współpraca regionalna w zakresie
militarnym, bezpieczeństwa energetycznego, czy migracji. Podkreślano wagę takich inicjatyw jak Trójmorze, Bukaresztańska Dziewiątka (B9) oraz Partnerstwo Wschodnie UE, w których Polska i Rumunia powinna odgrywać szczególną rolę.

Następnie odbyły się cztery panele merytoryczne konferencji zatytułowane kolejno:

  • Panel 1 New international order – essence and character
  • Panel 2 Regional implications – Central Europe in the face of challenges and threats
  • Panel 3 Regional Cooperation
  • Panel 4 Challenges and cooperation in socio-cultural aspects

W konkluzjach konferencji pojawiły się wnioski, w których doceniono znaczenieNATO dla bezpieczeństwa Polski i Rumunii w czasie toczącej się za ich granicami wojny. Wskazano na wyjątkową solidarność państw członkowskich sojuszu i gotowość do zacieśniania współpracy militarnej. Równocześnie jednak podkreślano niepewność związaną ze współpracą państw w ramach Unii Europejskiej i wyrażono niepokój, czy UE sprosta nowym wyzwaniom, kolejnym kryzysom w zakresie bezpieczeństwa energetycznego wynikającym z nałożonych wzajemnie sankcji przez UE i Rosję. Podczas konferencji promowany był także kwartalnik naukowy CE UW„Studia Europejskie – Studies in European Affairs”.

Konferencja zgromadziła około 50 osób.

Program konferencji – kliknij tutaj

X