Nagroda im. prof. Jana Baszkiewicza za rok 2021 przyznana!

Debata „Polska-ASEAN: ambitne partnerstwo w zmieniającym się świecie” w Sejmie RP
9 września, 2022
Kongres Turkologiczny
13 września, 2022

8 września 2022 r. Rada Wydziału zatwierdziła propozycję Kapituły Narody im. Prof. Jana Baszkiewicza ws. nagród za rok 2021.

Nagrodę pierwszego stopnia w konkursie na najlepszą monograficzną książkę naukową z zakresu nauk o polityce autorstwa polskiego badacza wydaną w Polsce w 2021 r.  otrzymał prof. dr hab. Joachim Osiński za monografię Parlamentaryzm skandynawski. Norwegia. Studium Ustrojowe, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2021.

Nagrodę pierwszego stopnia w konkursie na najlepszą pracę doktorską z zakresu nauk o polityce i administracji obronioną w Uniwersytecie Warszawskim w 2021 r. otrzymała dr Sara Burchert za pracę doktorską pt. Dyskurs liberalny w III RP jako komponent i przestrzeń sporów polityczno-ideologicznych.

Dziękujemy za wszystkie zgłoszone publikacje i gratulujemy zwycięzcom. Prosimy o śledzenie strony: https://wnpism.uw.edu.pl/nagroda-im-jana-baszkiewicza/ , gdzie znajdą się komunikaty dotyczące przyszłych edycji Nagrody.
X