Nowe szkolenia dla nauczycieli akademickich – wykorzystanie narzędzi GSuite w dydaktyce, oraz inne

Komunikat w sprawie świadczeń dla studentów i doktorantów
27 kwietnia, 2020
Nowa publikacja “Przeznaczeni do wielkości! Misja w polityce zagranicznej. Przypadek Rosji”
28 kwietnia, 2020

Szanowni Państwo,

wraz z rosnącym zainteresowaniem ofertą szkoleń on-line dla nauczycieli akademickich, w ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju UW udostępniane są nowe możliwości doskonalenia kompetencji. Tematy szkoleń dotyczą zarówno sprawnego funkcjonowania w świecie wirtualnej dydaktyki, jak i metod sprzyjających aktywizacji studentów i budowaniu relacji ze słuchaczami oraz osiągania wysokich efektów nauczania.

W szkoleniach realizowanych w ramach programu ZIP mogą uczestniczyć nauczyciele akademiccy, którzy w semestrze następującym po odbytym szkoleniu mają zaplanowane zajęcia dydaktyczne – więcej szczegółów na temat udziału zawierają Zasady uczestnictwa i Regulamin.

Zespół ds. rozwoju kompetencji pracowników działający w ramach Biura Spraw Pracowniczych UW zaprasza na platformę http://szkolenia-rozwoj.uw.edu.pl/ – w kategorii „Szkolenia dla nauczycieli akademickich” znajdą Państwo m.in.:

KategoriaTematTerminy
Szkolenia
z kompetencji miękkich
Wstęp do komunikacji z wielokulturową grupą studentów i studentek

 

6 maja

(środa)

Godz.10:00-13:15

Szkolenia
z kompetencji miękkich
Zagraniczni studenci na UW – międzykulturowa komunikacja bezpośrednia i online – wybrane zagadnienia7 maja

(czwartek)

Godz. 10:00-13:15

Szkolenia z obsługi narzędzi informatycznych

 

Wprowadzenie do narzędzi Google Meet, Classroom i Docs/Forms/Sheets – funkcjonalności poszczególnych narzędzi niezbędne w dydaktyce zdalnej7 maja

(czwartek)

Godz. 16:30-19:45

Szkolenia z obsługi narzędzi informatycznych

 

Jak podczas zajęć korzystać jednocześnie z aplikacji Google Meet, Classroom i Docs/Forms/Sheets – integracja wielu narzędzi w pracy ze studentami8 maja

(piątek)

Godz. 16:30-19:45

Szkolenia z obsługi narzędzi informatycznychDobre praktyki w korzystaniu z aplikacji Google w dydaktyce – ćwiczenia praktyczne

 

9 maja

(sobota)

Godz. 10:00-13:15

Szkolenia
z kompetencji miękkich
Komunikacja ze studentami ze spektrum autyzmu

 

Około połowy maja

 

W celu rejestracji na wybrane szkolenie oraz zapoznania się ze szczegółami oferty, zapraszamy na platformę http://szkolenia-rozwoj.uw.edu.pl/. Po wejściu w kategorię „Szkolenia dla nauczycieli akademickich” prosimy o:

(1)   wybranie kategorii szkolenia widocznej w powyższej tabelce (pierwsza kolumna);

(2)   wyszukanie szkolenia wg terminu i nazwy i dalej postępowanie zgodnie z informacjami w opisie szkolenia.

Szkolenia z powyższych i kolejnych tematów będą realizowane także w późniejszych terminach. W przygotowaniu szkolenia z tworzenia dydaktyki opartej o zalety charakteru, budowania relacji ze studentami, wstęp do radzenia sobie z emocjami i ze stresem w sytuacji pracy zdalnej oraz umiejętności kierowniczych (Wyzwania liderskie i style przywództwa, Komunikacja w pracy z zespołem, Motywowanie zespołu).

Zapraszamy do śledzenia na bieżąco oferty szkoleń i zapisania się do newslettera dostępnego na platformie w panelu „Informacje organizacyjne dla nauczycieli akademickich”. Możliwa jest też organizacja szkoleń dedykowanych – jednostki zainteresowane prosimy o kontakt.

Wszelkie pytania prosimy przesyłać na adres szkolenia.dydaktyczne@uw.edu.pl.

X