Nowy numer kwartalnika “Problemy Polityki Społecznej. Social Policy Issue”

Zaproszenie na międzynarodowe seminarium pt. Towards the future European internationalisation strategy – challenges and perspectives
15 grudnia, 2020
KOMUNIKAT NR 16 WYDZIAŁOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
22 grudnia, 2020

Szanowni Państwo,

ukazał się nowy numer kwartalnika “Problemy Polityki Społecznej. Social Policy Issue” poświęcony przemianom społeczeństwa obywatelskiego w Europie Środkowo-Wschodniej. Redaktorami merytorycznymi tomu byli Ulla Pape (Otto Suhr Institute of Political Science, Freie Universität Berlin) oraz Justyna Łukaszewska-Bezulska i Bartosz Pieliński (WNPiSM UW). W numerze zamieszczono artykuły dot. kondycji trzeciego sektora w Niemczech, Rumunii, Słowacji i Polsce.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z nowym numerem: http://www.problemypolitykispolecznej.pl/

X