Odwołane zajęcia dydaktyczne do 14.04.2020. Wszystkie konferencje itp. do 30.04.2020

Komunikaty UW dotyczące COVID-19
10 marca, 2020
komunikat
Komunikat nt. COVID-19
11 marca, 2020

Kolegium Dziekańskie, na podstawie komunikatu Rektora Uniwersytetu Warszawskiego, informuje:

Odwołane są wszystkie zajęcia dydaktyczne oraz dyżury pracowników do dnia 14.04.2020.

Do 14.04.2020 nie działać będzie Biblioteka Wydziałowa.

Do 30.04.2020 odwołane zostają wszelkie konferencje, seminaria, wydarzenia studenckie itp.

Do 30.04.2020 odwołane zostają wszelkie krajowe i międzynarodowe wyjazdy pracowników.

Do odwołania punkt informacyjny jest nieczynny.


Lektoraty w dniach 11-27.03.2020 będą prowadzone w formie zdalnej. Dodatkowo komunikaty Szkoły Języków Obcych:

– nauczyciele SzJO, prowadzący kursy półinternetowe na platformie Moodle, zamieszczają na niej materiały dydaktyczne, rekompensujące cotygodniowe zajęcia w klasie. Zalecane konsultacje poprzez Skype’a  i media społecznościowe (np. założenie zamkniętej grupy na FB).

– nauczyciele SzJO, prowadzący e-lektoraty, wysyłają  materiały dydaktyczne rekompensujące zajęcia w klasie U-mailem lub umieszczają je na Google Docs . Zalecane konsultacje poprzez Skype’a  i poprzez media społecznościowe (np. założenie zamkniętej grupy na FB).

– nauczyciele SzJO, prowadzący zajęcia tradycyjne, wysyłają materiały dydaktyczne rekompensujące zajęcia w klasie U-mailem lub umieszczają je na Google Docs. Zalecane konsultacje poprzez Skype’a  i media społecznościowe (np. założenie zamkniętej grupy na FB).

– nauczyciele SzJO, prowadzący zajęcia ogólnouniwersyteckie, wysyłają materiały dydaktyczne rekompensujące zajęcia w klasie U- mailem lub umieszczają je na Google Docs. Zalecane konsultacje poprzez Skype’a  i media społecznościowe (np. założenie zamkniętej grupy na FB).

– nauczyciele SzJO, prowadzący zajęcia w ramach programu FY,  wysyłają materiały dydaktyczne rekompensujące zajęcia w klasie U- mailem lub umieszczają je na Google Docs. Zalecane konsultacje poprzez Skype’a  i media społecznościowe (np. założenie zamkniętej grupy na FB).

– na okres 11.03.20 – 27.03.20 zarządzam odwołanie dyżurów dydaktycznych. Zalecam konsultacje ze studentami online.

Materiały dydaktyczne powinny być przesyłane systematycznie, w ilości odpowiadającej jednostkom dydaktycznym. Muszą dotyczyć obecnie realizowanego programu nauczania i być zgodne z sylabusem.

Każdy nauczyciel SzJO jest zobowiązany  do prowadzenia dla każdej grupy dziennika pracy dydaktycznej, w którym podaje dokładne  informacje o materiale zrealizowanym online i osiągniętych efektach kształcenia.

Komunikat UW dostępny TUTAJ

 

X