PEACER DAY, Seminarium “Security and Peace Studies” z prof. Cris Toffolo, Northeastern Illinois University, Chicago, Erasmus+

Seminarium dot. publikacji Nation Building in Transitional Societies z dr Lionem Koenigiem, University of Oxford – relacja
6 maja, 2019

W dniu 12 kwietnia na Wydziale odbyło się seminarium naukowe z udziałem gościa z Northeastern Illinois University (NEIU).

Spotkanie odbyło się w ramach programu Erasmus + oraz wspólnej inicjatywy UW i NEIU pod nazwą PEACER DAY*.

Seminarium otworzyła mgr Anita Budziszewska, Pełnomocnik Dziekana ds. programu Erasmus +, przedstawiając sylwetkę naukową gościa, rolę i ideę PEACERu oraz historię współpracy między obydwoma uczelniami. Podkreśliła rolę prof. Lidii Filus (ze strony NEIU; Founder President of PEACER) oraz dr Aleksandry Jarczewskiej (ze strony ISM UW; Founder President of PEACER, koordynator wymiany między ISM WNPiSM UW a NEIU) w funkcjonowaniu wieloletniej współpracy międzyinstytucjonalnej.

Dyskusję prowadził i moderował dr Marek Madej, Wicedyrektor ISM ds. naukowych i współpracy z zagranicą wspólnie z dr Łukaszem Zamęckim, Prodziekanem WNPiSM ds. naukowych i współpracy z zagranicą.

Prof. Cris Toffolo przebywała na Wydziale w ramach programu Erasmus +.

*PEACER – Polish and European Academic Center for Exchange and Research. Inicjatywa obejmowała odbywające się w tym samym czasie wykłady nauczycieli akademickich z UW na Northeastern Illinois University oraz gości z NEIU na Uniwersytecie Warszawskim.

X