Seminarium dot. publikacji Nation Building in Transitional Societies z dr Lionem Koenigiem, University of Oxford – relacja

PEACER DAY, Seminarium “Security and Peace Studies” z prof. Cris Toffolo, Northeastern Illinois University, Chicago, Erasmus+
27 kwietnia, 2018
Wizyta delegacji Wydziału Nauk Politycznych i Społecznych Uniwersytetu Państwowego w Tbilisi im. Ivane Javakhishvili | 19-26 maja 2019 r.
4 czerwca, 2019

W piątek 26 kwietnia 2019 r. na WNPiSM UW odbyło się seminarium pt. Nation Building in Transitional Societies z dr Lionem Koenigiem z University of Oxford dot. wspólnej inicjatywy publikacyjnej (monografia zbiorowa), w której udział wezmą również pracownicy Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW.

W spotkaniu udział wzięli uczestnicy wspólnego projektu: prof. Tomasz Grosse,  prof. Agnieszka Rothert, dr hab. Adam Szymański, dr Marko Babić, dr Hanna Schreiber. Ze strony WNPiSM UW współpracę/inicjatywę koordynuje mgr Anita Budziszewska, Pełnomocnik Dziekana ds. Programu Erasmus +.

Dyskusja skupiła się na prezentacji zaproponowanej przez dra Koeniga struktury publikacji i  koncepcji książki, oraz wspólnej dyskusji nad przyszłym kształtem monografii.

Współpraca została zainicjowana podczas wizyty Pełnomocnika Dziekana ds Programu Erasmus + mgr Anity Budziszewskiej na University of Oxford w kwietniu 2018 r., podczas której ustalono i podjęto decyzję o wspólnej współpracy naukowej (publikacja) obydwu jednostek. Następnie w czerwcu 2018 r. wydział odwiedził dr Lion Koenig. Podczas pobytu spotkał się m. in. z pracownikami zainteresowanymi udziałem w publikacji i ustalono dalszy kierunek współpracy.

X