Pismo Dziekana w sprawie ogólnopolskich protestów 28.10.20

Konkurs imienia Prof. K. Skubiszewskiego
Październik 26, 2020
Kolejny numer “Przeglądu Europejskiego” dostępny on-line
Październik 30, 2020

Szanowni Państwo, Studentki i Studenci, Doktorantki i Doktoranci, Pracownicy Wydziału!

W związku z napływającymi prośbami od grupy studentów (politologia, bezpieczeństwo wewnętrzne, stosunki międzynarodowe) związanymi z zaplanowanym na dzień jutrzejszy: strajkiem kobiet oraz Ogólnopolskim Strajkiem Studentów, będących jednymi z następstw orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, apeluję do całej społeczności o rozwagę i zachowanie bezpieczeństwa. Jako człowiek, dla którego wolność i równość są wartościami nadrzędnymi, zawsze dążyłem i będę dążył do respektowania i szanowania różnorodnych poglądów i przekonań. Uważam, czego wyraz dawałem nie raz w swoim życiu, że mówienie „nie” w nadrzędnych sprawach ma większą wartość niż mówienie „tak”. Solidarność społeczna i postawa obywatelskiego zaangażowania w walce o swoje prawa i godność są kategoriami niesłychanie ważnymi oraz istotnymi dla manifestowania swoich poglądów.

W związku z powyższym zwracam się z uprzejmą prośbą do wszystkich wykładowców o niewyciąganie w dniu jutrzejszym (28 października 2020) konsekwencji wobec osób nieobecnych na zajęciach. Bardzo proszę umożliwić tym osobom nadrobienie zrealizowanego materiału. Wobec licznych pytań pracowników związanych z dniem jutrzejszym, bardzo proszę w przypadku niezrealizowania zajęć o powiadomienie o tym fakcie studentów oraz odrobienie ich w pierwszym możliwym terminie. Proszę również wskazać materiał konieczny do opanowania i przygotowania.

Wszystkie osoby biorące udział w jutrzejszych manifestacjach bardzo proszę o uczestnictwo pokojowe i odpowiedzialne. Znajdujemy się w niesłychanie trudnych okolicznościach spowodowanymi stanem pandemii. Proszę tę okoliczność również wziąć pod uwagę, bowiem Państwa zdrowie jest nadrzędną wartością.

Wierzę, że jako Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego jesteśmy jednością. Bardzo proszę wszystkich o zrozumienie i wyrozumiałość wobec mojej powyższej prośby. Jest to stanowisko wspólne całego, szerokiego kolegium dziekańskiego, które prezentuję w jego imieniu.

Z całego serca życzę spokoju i wytrwałości

Z poważaniem,

dr hab. Daniel Przastek

Skan pisma dostępny TUTAJ

X