Pracownicy WNPiSM na Southern Political Science Association Annual Conference

Wykład Prof. Luciano Segreto: “How Ukrainian War is affecting globalisation?” oraz konsultacje merytoryczne dla studentów
13 stycznia, 2023
Dr hab. Jarosław Szczepański z wizytą na Victoria University of Wellingoton
16 stycznia, 2023

Prof. Renata Mieńkowska-Norkiene, prof. Adam Szymański, prof. Łukasz Zamęcki i doktorantka Aleksandra Polak pozdrawiają z Southern Political Science Association Annual Conference, gdzie prezentowali własne badania oraz uczestniczyli w kongresie w roli przewodniczących paneli oraz recenzentów referatów.

Uczestnictwo w kongresie zostało sfinansowane ze środków IDUB UW.

X