Wykład Prof. Luciano Segreto: “How Ukrainian War is affecting globalisation?” oraz konsultacje merytoryczne dla studentów

Zapraszamy na seminarium: Nowy bipolaryzm USA-Chiny: perspektywa teorii realizmu
12 stycznia, 2023
Pracownicy WNPiSM na Southern Political Science Association Annual Conference
16 stycznia, 2023

Szanowni Studenci!

W dniach 12 – 27 stycznia 2023 Katedra Dyplomacji i Instytucji Międzynarodowych WNPiSM UW  gości prof. Luciano Segreto  z University of Florence / Bocconi University.

W imieniu kierownika Katedry prof. Dariusza Popławskiego  serdecznie zapraszamy Państwa na otwarty wykład Prof. Segreto 

pt. How is the Ukrainian War Affecting Globalisation?

Wykład odbędzie się  17 stycznia (wtorek o godz. 9.45)  – ul. Nowy Świat 69 (Aula)

Obok wykładu oferujemy  studentom możliwość indywidualnych konsultacji merytorycznych  nt.  studenckich prac naukowych i badawczych, artykułów, projektów tworzonych w ramach kół naukowych itd. Konsultacje mają formułę naukowego indywidualnego konwersatorium/seminarium na temat projektu.

Zakres problematyki:  

Instytucje międzynarodowe i społeczeństwa w dobie globalizacji, Międzynarodowa historia gospodarcza

Konsultacje merytoryczne, naukowe dedykowane są studentom ze specjalizacji Dyplomacja Współczesna/ stosunki międzynarodowe (2 miejsca) oraz otwarte dla studentów ze wszystkich wydziałowych kierunków i specjalności  ze studiów II stopnia oraz studentów wszystkich lat studiów doktoranckich a także kołom naukowym WNPiSM UW (4 miejsca).

Konsultacje będą umawiane  indywidualnie w dniach 16-23 stycznia. Możliwość konsultacji w języku: angielskim, włoskim, francuskim i niemieckim  (stacjonarnie i zdalnie).

Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie przynajmniej  na jeden dzień przed ustalonym spotkaniem jednej strony opisu projektu/ artykułu naukowego /pracy badawczej na adres: dyplomacja.wnpism@uw.edu.pl.

Więcej informacji: dr Anita Budziszewska, Katedra Dyplomacji i Instytucji Międzynarodowych  (anita.budziszewska@uw.edu.pl)


Prof. Luciano Segreto:

Profesor zwyczajny historii gospodarczej na Uniwersytecie we Florencji oraz wykładowca University Bocconi, gdzie prowadzi kurs: Globalizacja, społeczeństwa i instytucje,  a także przedmioty z zakresu międzynarodowej historii gospodarczej i globalizacji. Jest członkiem Komitetu Naukowego Maison des Sciences de l’Homme d’Aquitaine oraz Komitetu Naukowego Notatników Archiwów Historycznych Banku Włoch . Jego zainteresowania badawcze dotyczą włoskiego kapitalizmu przemysłowego, międzynarodowej historii gospodarczej, biografii przedsiębiorców i ładu korporacyjnego . Jego monografia I Feltrinelli. Historia przedsiębiorczej dynastii (1854-1942 ) (Feltrinelli, 2011) zdobyła nagrodę SISSCO Sintesi 2012. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych.

X