Prezentacja książki pod redakcją Profesora Stanisława Bielenia

Wykład gościnny z udziałem Hernana Teslera-Mabé, Ph.D : “The Death of [Jewish] Europe in the Wake of the Holocaust”
13 listopada, 2019
PROM – Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i młodej kadry akademickiej Uniwersytetu Warszawskiego
14 listopada, 2019

6 listopada o godz. 13.15 w budynku Wydziału (Gmach Audytoryjny, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28), s. 317, odbyła się prezentacja książki wydanej pod redakcją Profesora Stanisława Bielenia Polityka wschodnia Polski – między fatalizmem geopolitycznym a klątwą niemocy. Było to pierwsze przedsięwzięcie organizowane przez Katedrę Studiów Wschodnich WNPiSM UW. W prezentacji wzięli udział Autorzy oraz zaproszeni goście. Głos zabierali m.in. pracownicy katedry – redaktor naukowy prof. S. Bieleń, prof. Ryszard Zięba, który dokonał syntezy materiału zawartego w publikacji oraz obecni Autorzy rozdziałów, reprezentujący nie tylko WNPiSM, także inne wydziały UW i ośrodki naukowe z Krakowa i Wrocławia. Wśród Autorów znaleźli się także badacze z Lublina i Białegostoku. Prezentacja stała się okazją do refleksji intelektualnej na temat polskiej polityki wschodniej – jej oryginalności, koncepcji i realizacji. Prowadzącym prezentację był kierownik Katedry Studiów Wschodnich UW, dr hab. Andrzej Wierzbicki, prof. ucz.

 

X