PROM – Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i młodej kadry akademickiej Uniwersytetu Warszawskiego

Prezentacja książki pod redakcją Profesora Stanisława Bielenia
13 listopada, 2019
Sukces prof. Gertrudy Uścińskiej w strukturach międzynarodowej organizacji zabezpieczenia społecznego
14 listopada, 2019

PROM – Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i młodej kadry akademickiej Uniwersytetu Warszawskiego

Uprzejmie informujemy, że rozpoczęła się rekrutacja do II edycji projektu, w ramach którego 28 doktorantek lub doktorantów oraz 7 członków młodej kadry akademickiej (do 40 r.ż.) otrzyma pełne finaąnsowanie krótkiego – 7, 14 lub 30 dniowego – wyjazdu do wybranego zagranicznego ośrodka naukowego, gdzie będą mieli szansę prowadzić badania dotyczące Azji Wschodniej. Stypendium obejmuje m.in. udział w stażach badawczych, konferencjach, kursach, warsztatach, szkołach letnich i innych krótkich formach kształcenia. Program PROM pokrywa wszystkie koszty związane z podróżą, formalnościami i utrzymaniem uczestników. Zapraszamy do zapoznania się z załączoną broszurą informacyjną. Więcej informacji dotyczących programu i rekrutacji oraz regulamin znajdą Państwo na stronie http://chinalaw.wpia.uw.edu.pl/prom-program/.

Aplikacje należy składać do 24 listopada 2019 r. na adres mailowy: prom@wpia.uw.edu.pl. Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone na początku stycznia.

Informator PROM 2020

X