Ekskluzywny pokaz filmu Remember This o Janie Karskim
7 maja, 2022
Spotkanie pracowników WNPiSM UW z Ukrainy ws. możliwości zacieśnienia współpracy
9 maja, 2022

Prof. dr hab. Jolanta Itrich-Drabarek wygłosiła referat “Problemy i wyzwania społeczeństwa obywatelskiego w Polsce” w panelu eksperckim “Dlaczego warto badać społeczeństwo obywatelskie” w ramach ogólnopolskiej konferencji naukowej  Społeczeństwo obywatelskie w Polsce – wymiar społeczny, politologiczny, prawny i historyczny na Uniwersytecie Jagiellońskim.

X