Prof. Andrzej Misiuk kierownikiem zespołu eksperckiego „Strengthening the Civilian Oversight of Internal Security Forces”

Spotkanie z Kierownikiem Politologii dr Justyną Otto
21 kwietnia, 2021
Cykl spotkań “InspirujeMY”
21 kwietnia, 2021
Misiuk Andrzej prof. dr hab.

W lutym 2021 r. prof. Andrzej Misiuk został w postępowaniu konkursowym wybrany na kierownika zespołu eksperckiego w projekcie „Strengthening the Civilian Oversight of Internal Security Forces” – Phase III finansowanym przez UE, realizowanym przez UNDP (United Nations Development Programme) w ramach umowy o dotację podpisanej między UE a UNDP w dniu 20 grudnia 2018 r.

Ogólnym celem Projektu jest umożliwienie przejścia do cywilnego i demokratycznego nadzoru nad systemem bezpieczeństwa wewnętrznego w oparciu o zasady dobrego zarządzania oraz zorientowane na człowieka zrozumienie bezpieczeństwa i bezpieczeństwa publicznego. Podstawą projektu jest ocena różnych raportów Komisji Europejskiej z postępów oraz wysiłków politycznych Turcji mających na celu uzupełnienie luk w nadzorze cywilnym oraz wyników partnerstwa Turcji, osiągniętego wspólnie z UNDP i Delegaturą Unii Europejskiej w Turcji.

 

X