prof. Zbigniew Lasocik na VIII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „O przemocy z perspektywy nauk penalnych”

Wizyta studyjna w EUROPOL-u w Hadze
17 czerwca, 2024
Prof. Roman Kuźniar został członkiem Polskiej Akademii Umiejętności
18 czerwca, 2024

pl

W piątek 14 czerwca 2024r. Kierownik Ośrodka Badań Handlu Ludźmi prof. Zbigniew Lasocik uczestniczył w VIII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „O przemocy z perspektywy nauk penalnych” na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Organizatorami tegorocznej konferencji byli: Zakład Kryminologii UJ, Koło Naukowe Kryminologii TBSP UJ, Koło Naukowe Prawa Karnego TBSP UJ, Koło Naukowe Kryminalistyki TBSP UJ im. prof. T. Hanauska.

 

 

Konferencja skupiła kryminologów ze wszystkich ośrodków akademickich w Polsce, którzy także złożyli gratulacje prof. Krzysztofowi Krajewskiemu, ze okazji jego Jubileuszu. W trakcie Konferencji prof. Lasocik wygłosił referat pt. „O przemocy z zupełnie innej perspektywy”.

 

 

X