Projekt badawczy dr hab. Natalii Letki dofinansowany przez Narodowe Centrum Nauki

Zapraszamy na konferencję “Sytuacja mniejszości i organizacji polskich w państwach sąsiedzkich – trzy spojrzenia”
19 listopada, 2019
Spotkanie informacyjne poświęcone programowi „Horyzont Europa”
19 listopada, 2019

Wyceniając politykę wobec uchodźców: Badanie porównawcze preferencji dotyczących polityki wobec uchodźców w Europie

Celem tego projektu jest zbadanie preferencji europejskich obywateli względem różnych opcji polityki dotyczącej kryzysu imigracyjnego. Głównym pytaniem badawczym jest to, jak kwestie ekonomiczne, kulturowe, humanitarne i związane z zagrożeniem terrorystycznym przeplatają się w swoim wpływie na preferencje dotyczące polityki wobec uciekinierów. Reprezentatywne próby obywateli 10 krajów europejskich zostaną zbadane za pomocą eksperymentu sondażowego (stated choice experiment) przypisującego wartość finansową (zwiększenie podatku) różnym wariantom polityki. Zbadamy, jak cechy przymusowych imigrantów wpływają na preferencje wobec poszczególnych wersji tej polityki, i jak ich znaczenie zmienia się pod wpływem informacji o problemach humanitarnych i terroryzmie oraz o oficjalnej polityce rządu danego kraju. Wyniki wzbogacą wiedzę na temat tego, jak obawy o podstawie ekonomicznej i kulturowej wpływają na stosunek do przymusowych imigrantów w kontekście problemów humanitarnych i obaw związanych z terroryzmem. Pomoże to zrozumieć, jakie powinno się zastosować podejście do kryzysu imigracyjnego w Europie, by móc utrzymać legitymizację rządów i instytucji międzynarodowych jednocześnie nie rezygnując z zasad liberalizmu i humanitaryzmu.

Projekt otrzymał finansowanie 2 071 769 PLN w konkursie NCN OPUS 17. Będzie realizowany we współpracy z prof. Ulfem Liebe (University of Warwick) i prof. Peterem Thisted Dinesenem (University of Copenhagen).

 

 

X