Ogłoszenie dla osób, które wzięły udział w procesie kwalifikacji do programu Erasmus+
24 lutego, 2020
Zaproszenie na wyjazd do Lwowa w ramach Programu ZIP – maj 2020
26 lutego, 2020
Uprzejmie informujemy, że w związku z konferencją odbywającą się na Wydziale zajęcia zaplanowane w Auli Prof. Jana Baszkiewicza dnia 26.02.2020 zostają jednorazowo przeniesione do następujących sal:
8:00-9:30 Historia dyplomacji – prof. dr hab. Dariusz Popławski – do sali Czarnowskiego ul. Krakowskie Przedmieście 3;
9:45-11:15 Bezpieczeństwo międzynarodowe – dr hab. Anna Sroka – do Auli – ul. Nowy Świat 69;
11:30-13:00 Bezpieczeństwo kulturowe – dr hab. Daniel Przastek – do sali „D” – Audytorium Maximum.
X