Rozdział dr Aleksandry Jaskólskiej w nowej książce wydanej przez Routledge

Wydział otrzymał granty na wizyty strategiczne w roku 2023!
9 stycznia, 2023
Zapraszamy na seminarium: Nowy bipolaryzm USA-Chiny: perspektywa teorii realizmu
12 stycznia, 2023
Ukazał się rozdział dr Aleksandry Jaskólskiej (Katedra Studiów Regionalnych i Globalnych) pt.: “India’s Response to COVID-19 – A Soft Power Perspective”, (w:)  Chris Ogden (red.), “Global India:The Pursuit of Influence and Status, London, New York, Routledge 2023.  Książka składa się z 15 rozdziałów, które powstały na podstawie prezentacji przedstawionych przez  badaczy Azji Południowej podczas konferencji  European Scholars of South Asian International Relations (ESSAIR) w 2020 i 2021 roku. Więcej informacji o książce dostępne: https://www.routledge.com/Global-India-The-Pursuit-of-Influence-and-Status/Ogden/p/book/9781032421612
X