Saroj Kumar Aryal opublikował artykuł w Journal of Asian and African Studies

konferencja
Call for abstracts – Meaning of Democracy – variation, complexity, and practice
24 sierpnia, 2023
Prezentacja WNPiSM na konferencji the Nordic Conference on Cultural Policy Research
30 sierpnia, 2023
Mgr Saroj Kumar Aryal opublikował swój artykuł w wysoko indeksowanym czasopiśmie SCOPUS.
W artykule opublikowanym w Journal of Asian and African Studies nawiązał do konfrontacji „narracja kontra rzeczywistość” w kontekście Kaszmiru po uchyleniu art. 370 indyjskiej konstytucji.
Aryal odbywa studia doktoranckie pod kierunkiem dra hab. Jakuba Zajączkowskiego.
Link do artykułu: bit.ly/Aryal_article

X