Wizyta delegacji Wydziału Nauk Politycznych i Społecznych Uniwersytetu Państwowego w Tbilisi im. Ivane Javakhishvili | 19-26 maja 2019 r.

Seminarium dot. publikacji Nation Building in Transitional Societies z dr Lionem Koenigiem, University of Oxford – relacja
6 maja, 2019
Seminarium z udziałem Doktora z Uniwersytetu w Petersburgu nt. Current Challenges for Polish-Russian Relations
7 czerwca, 2019

Na  zaproszenie prof. dr. hab. Stanisława Sulowskiego Dziekana Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, w dniach 19-26 maja 2019 r. na Wydziale przebywała oficjalna Delegacja Wydziału Nauk Politycznych i Społecznych Uniwersytetu Państwowego w Tbilisi im. Ivane Javakhishvili – największej i osiągającej najlepsze rezultaty uczelni w Gruzji. Wydział reprezentowała prof. Tamar Dolbaia – Dziekan i prof. Teona Mataradze – Prodziekan.

Delegację przyjął dr. hab. Maciej Duszczyk – Prorektor ds. naukowych Uniwersytetu Warszawskiego, który przekazał wiele istotnych informacji dotyczących naszej uczelni, a zwłaszcza badań naukowych i wymiany studenckiej.

Członkinie Delegacji wzięły udział w licznych spotkaniach merytorycznych poświęconych współpracy pomiędzy naszymi wydziałami. Skorzystały też z bogatego programu kulturalnego, zaoferowanego przez organizatorów wizyty.

W powitalnym spotkaniu z dr. Łukaszem Zamęckim – Prodziekanem WNPiSM UW ds. Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą, uczestniczyli oprócz gości z Gruzji także prof. dr. hab. Tadeusz Bodio – Kierownik Zakładu Badań Wschodnich INP WNPiSM UW, prof. dr hab. Józef Tymanowski – Kierownik Zakładu Europejskich Studiów Subregionalnych IE WNPiSM UW, prof. UW dr hab. Andrzej Wierzbicki z Zakładu Badań Wschodnich, dr Paweł Stawarz – Kierownik zespołu ds. przygotowania wizyty Delegacji gruzińskiej, z Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW oraz mgr Katarzyna Skiert-Andrzejuk.

Dr Łukasz Zamęcki przedstawił informacje o działalności naukowo-dydaktycznej i organizacyjnej Wydziału kładąc nacisk na internacjonalizację procesu kształcenia i badań naukowych. Z kolei prof. Tadeusz Bodio – inicjator nawiązania bezpośrednich kontaktów z politologami Uniwersytetu w Tbilisi – przedstawił projekt umowy o współpracy naukowo-badawczej i organizacyjnej między Wydziałami. Wskazał na dokonania badawcze Instytutu Nauk Politycznych WNPiSM UW w zakresie badań nad przemianami politycznymi w państwach Azji Centralnej i Kaukazu. Zgłosił też konkretne propozycje i inicjatywy dotyczące współpracy, które spotkały się z zainteresowaniem Gości i wstępną akceptacją.

Zostały wygłoszone wykłady – prof. Tamary Dolbai pt. Rozwój społeczno-gospodarczy Gruzji: przeszłość, teraźniejszość i przyszłość oraz prof. Teony Mataradze, pt. Wpływ migracji na społeczeństwo wysyłające: przypadek Gruzji. Wykłady spotkały się z dużym zainteresowaniem, co potwierdziły liczne pytania i dyskusja słuchaczy.

W trakcie z prof. dr. hab. Stanisławem Sulowskim – Dziekanem WNPiSM UW, prof. Tamar Dolbaia m.in. podkreśliła, że jest pod wrażeniem dynamiki rozwoju Uniwersytetu oraz osiągnięć naukowo-badawczych i dydaktycznych Wydziału. Wysoko oceniła rezultaty rozmów, potwierdzając gotowość podpisania umowy o współpracy w najbliższych miesiącach w Tbilisi.

Delegację przyjęła również dr hab. Ewa Marciniak – Dyrektor Instytutu Nauk Politycznych WNPiSM UW oraz prof. dr hab. Konstanty Adam Wojtaszczyk – Dyrektor Instytutu Europeistyki WNPiSM UW. Przedmiotem rozmów były kwestie dotyczące realizacji wspólnych inicjatyw naukowych i dydaktycznych w najbliższych latach.

X