Seminarium naukowe na temat: “Welfare State, Social Policy and Social Work in Post-Communist Countries – Transition, Challenges, Similarities”

Seminarium eksperckie “Between Fair and Rigged. Elections as a Key Determinant of the ‘Borderline Political Regime’ – Turkey in Comparative Perspective”
Grudzień 4, 2019
Debata deliberatywna i warsztaty dla młodych badaczy pt. PROBLEMY I WYZWANIA STOJĄCE PRZED UNIĄ EUROPEJSKĄ
Grudzień 4, 2019

22 listopada 2019 roku odbyło się na naszym Wydziale międzynarodowe seminarium naukowe na temat: “Welfare State, Social Policy and Social Work in Post-Communist Countries – Transition, Challenges, Similarities”. Zorganizowane zostało przez redakcję kwartalnika „Problemy Polityki Społecznej” („Social Policy Issues”) we współpracy z Katedrą Metodologii Badań nad Polityką WNPiSM.

W seminarium wzięli udział zagraniczni referenci, którzy wygłosili 11 referatów. Referenci przybyli z Czech, Chorwacji, Bośni i Hercegowiny, Słowacji, Wielkiej Brytanii, Szwecji, Rumunii, Irlandii, Węgier i Litwy. W dyskusji wzięli udział członkowie redakcji, pracownicy naszego wydziału i zaproszeni zagraniczni goście. Z artykułami przygotowanymi na podstawie wygłoszonych referatów będzie można zapoznać się w 2020 roku na łamach kwartalnika „Problemy Polityki Społecznej” (www.problemypolitykispolecznej.pl). Ich tematyka obejmuje politykę rodzinną, zabezpieczenie społeczne, politykę inwestycji społecznych, politykę równości płci, politykę wynagrodzeń oraz politykę migracyjną.

X