Seminarium eksperckie “Between Fair and Rigged. Elections as a Key Determinant of the ‘Borderline Political Regime’ – Turkey in Comparative Perspective”

Gościnny wykład prof. Nguyen Manh Cuong i Nguyen Ngoc Anh nt.: Trade as a development factor in South-East Asia Region
Grudzień 3, 2019
Seminarium naukowe na temat: “Welfare State, Social Policy and Social Work in Post-Communist Countries – Transition, Challenges, Similarities”
Grudzień 4, 2019
Dnia 3 grudnia 2019 r. w sali 312, Collegium Politicum odbyło się seminarium eksperckie podsumowujące projekt badawczy pod kierownictwem Dr hab. Adama Szymańskiego pt. “Between Fair and Rigged. Elections as a Key Determinant of the ‘Borderline Political Regime’ – Turkey in Comparative Perspective” (NCN, OPUS 11). Projekt dotyczy nieprawidłowości wyborczych i ich wpływu na zmiany reżimu politycznego w Turcji – w perspektywie porównawczej (Węgry, wybrane państwa bałkańskie i Ameryki Łacińskiej).
Seminarium było poświęcone w pierwszej części przedstawieniu rezultatów projektu przez jego uczestników: Dr hab. Adama Szymańskiego oraz Dra hab. Jakuba Wódkę (ISP PAN), mgra Wojciecha Ufela (Uniwersytet Wrocławski) oraz mgr Amandę Dziubińską (Uniwersytet Warszawski).
W drugiej części swoje komentarze wygłosili zaproszeni goście z Turcji – Dr Selim Erdem Aytaç z Uniwersytetu Koç w Stambule oraz Prof. Emre Toros z Uniwersytetu Hacettepe w Ankarze, którzy następnie przedstawili wyniki swoich najnowszych badań dotyczących wyborów i nieprawidłowości wyborczych w Turcji – przede wszystkim ich postrzegania przez społeczeństwo tureckie.
X