Zapraszamy na seminarium pt.: Regionalne i Globalne implikacje sporu terytorialnego na Morzu Południowochińskim

Debata wokół książki Romana Kuźniara “Porządek międzynarodowy. Perspektywa ontologiczna”
11 lutego, 2020
Inauguracja sem. letniego – studenci zagraniczni z programu ERASMUS WNPiSM
14 lutego, 2020
Katedra Studiów Regionalnych i Globalnych Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza na seminarium pt.
“Regionalne i Globalne implikacje sporu terytorialnego na Morzu Południowochińskim”
z udziałem:
– Prof. Stanisław Pawlak, sędzia Międzynarodowego Trybunału Prawa Morza, profesor emerytowany WNPiSM UW  “Spór między Filipinami a Chinami na Morzu Południowochińskim – aspekty prawne”
– Prof. Edward Haliżak, WNPiSM “Region Morza Południowochińskiego w wojnie hegemonicznej USA – Chiny”
Otwarcie seminarium: dr Łukasz Zamęcki, prodziekan WNPiSM ds. badań naukowych i współpracy międzynarodowej, moderacja: dr hab. Jakub Zajączkowski, kierownik Katedry Studiów. Regionalnych i Globalnych WNPiSM UW
Seminarium odbędzie się w piątek, 21 lutego 2020 r., 11.30-13.00
Collegium Politicum, WNPiSM, Główny Kampus UW,
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, Warszawa
sala 223
X