Spotkanie i dyskusja na temat książki Profesora Andrzeja Walickiego „O Rosji inaczej”

Zajęcia przeniesione – 12.12.2017 (Sale 314 i 317)
Grudzień 11, 2019
Aplikacja na czynny udział w konferencji organizowanej przez Josai University wspólnie z Josai International University 
Grudzień 12, 2019

Spotkanie i dyskusja na temat książki Profesora Andrzeja Walickiego „O Rosji inaczej”

11 grudnia o godz.13.15 w sali im. Czarnowskiego w budynku wydziału przy ul. Krakowskie Przedmieście 3 odbyło się spotkanie i dyskusja nt. książki Profesora Andrzeja Walickiego „O Rosji inaczej” zorganizowane przez Katedrę Studiów Wschodnich. W spotkaniu udział wzięli m.in. żona Profesora – Prof. Joanna Schiller-Walicka, a także osoby współuczestniczące w powstaniu książki: prof. Janusz Dobieszewski (Instytut Filozofii UW), prof. Paweł Kozłowski (Centrum Europejskie UW) i red. Paweł Dybicz, pierwszy z-ca redaktora naczelnego tygodnika „Przegląd”. Poza wymienionymi osobami w spotkaniu uczestniczyli pracownicy katedry i wydziału, doktoranci i studenci. Prof. Paweł Kozłowski odczytał przesłanie Profesora Andrzeja Walickiego do uczestników spotkania. W dyskusji podkreślano wagę i znaczenie twórczości Autora książki dla badań nie tylko Rosji i myśli rosyjskiej w kraju i za granicą, ale także dla polskiej humanistyki. Dyskusja stała się okazją do refleksji na temat współczesnej Rosji, jej postrzegania w Polsce i stosunków polsko-rosyjskich.

X