Stanowisko Rady Wydziału w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych

Konkursu na Najlepszą Studentkę/Najlepszego Studenta WNPiSM UW
5 marca, 2021
dr hab. Ewa Marciniak Pełnomocnikiem Dziekana ds. równości
5 marca, 2021

Poniżej przedstawiamy stanowisko Rady Wydziału w formie Uchwały wobec treści komunikatu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 09 lutego 2021 roku w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych.

Plik dostępny TUTAJ.

X