Konkursu na Najlepszą Studentkę/Najlepszego Studenta WNPiSM UW

Konkursu na działalność organizacji studenckich i samorządu studenckiego w roku akademickim 2020/2021
5 marca, 2021
Stanowisko Rady Wydziału w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych
5 marca, 2021

Szanowni Studenci,

Dziekan WNPiSM UW dr hab. Daniel Przastek na drodze zarządzenia ogłosił Konkurs na Najlepszą Studentkę/Najlepszego Studenta Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego.

Treść zarządzenia dostępna na stronie www oraz w pliku.

X