Strategie samorządów lokalnych w kształtowaniu struktur metropolitalnych

ZARZĄDZENIE NR 6/2021 Z DNIA 14 MAJA 2021 ROKU
14 maja, 2021
Webinarium naukowe – Polityka Lokalnie. Samorząd terytorialny wobec wyzwań XXI wieku
19 maja, 2021

Zapraszamy do wzięcia udziału w seminarium naukowym:

Strategie samorządów lokalnych w kształtowaniu strukturmetropolitalnych

w ramach projektu badawczego H2020 Local Government and the Changing Urban-Rural Interplay LoGov w dniu 24.05.2021 , godz. 10.00
W dyskusji wezmą udział:
Dr hab. Katarzyna Kuć-Czajkowska , UMCS w Lublinie
Dr hab. Łukasz Mikuła , UAM w Poznaniu, Rada Miasta Poznania
Dr Beata Słobodzian , Uniwersytet Gdański
Dyrektor Maciej Fijałkowki, Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju Urzędu m.st.Warszawy
Dyrektor Andrzej Kolat, Departament Strategii i Polityki Przestrzennej Urzędu Metropolitalnego Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w Katowicach
Dr Karl Kössler, Senior Researcher, Institute for Comparative Federalism Eurac ResearchBolzano/Bozen (Italy)

Moderacja:
kierownik projektu LoGov, dr Andżelika Mirska, UW
https://us02web.zoom.us/j/81780744828

X