Zmarł prof. Mirosław Księżopolski
18 kwietnia, 2024
Podsumowanie „Debaty o Siłach Zbrojnych”
19 kwietnia, 2024

pl

Od niedzieli 14.04.2024 studencko-akademicka delegacja naszego Wydziału przebywa na 2-tygodniowym wyjeździe badawczym w Panamie w ramach projektu „Panama-kraj sukcesu? Co kryje się za stabilną demokracją i rosnącą gospodarką”, który jest realizowany przez Koło Naukowe Ameryki Łacińskiej i Karaibów UW. Podczas pobytu w Panamie 5 studentów: Dorota Burdyszek (III rok stosunków międzynarodowych), Jan Paradowski (II rok politologii), Marek Sanowski (III rok stosunków międzynarodowych), Barbara Midziak (studentka III roku MISH) oraz Klaudia Dink (III rok iberystyki) pod opieką dr Joanny Gocłowskiej-Bolek z Katedry Studiów Regionalnych i Globalnych WNPiSM UW uczestniczą w spotkaniach, seminariach i konferencjach na Uniwersytecie Panamskim.

Panamczycy przywitali polską delegację nie tylko oficjalnymi przemówieniami władz uczelni, w tym Prorektora ds. współpracy Ricardo Hima i dziekanów poszczególnych Wydziałów zainteresowanych nawiązaniem współpracy, ale także bogatą częścią kulturalną: koncertem orkiestry dętej i pokazem tradycyjnych tańców w wykonaniu studentów i absolwentów uczelni. Spotkania ze studentami i pracownikami Uniwersytetu Panamskiego zorganizowały m.in. Wydział Administracji Publicznej, Instytut Stosunków Międzynarodowych oraz Instytut Ekonomii Międzynarodowej. W ciągu pierwszych dni pobytu w Panamie delegacja odwiedziła również Ambasadę Rzeczpospolitej Polskiej oraz Ambasadę Unii Europejskiej, aby porozmawiać na temat rozwoju współpracy pomiędzy Polską a Panamą oraz Panamą a Unią Europejską. Podczas spotkań z panamską kadrą akademicką oraz studentami, dr Joanna Gocłowska-Bolek przybliżyła funkcjonowanie Uniwersytetu Warszawskiego i Wydziału, kładąc nacisk na możliwość wymiany kadry akademickiej i studentów pomiędzy naszymi uczelniami oraz realizacji wspólnych projektów badawczych.

 

X