Studencki wyjazd badawczy do Panamy
19 kwietnia, 2024
Delegacja z Gwinei na Wydziale
21 kwietnia, 2024

pl

Szanowni Państwo,

w dniu 17 kwietnia 2024 roku na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego odbyła się debata Katedry Bezpieczeństwa Wewnętrznego poświęcona Siłom Zbrojnym RP.

W dyskusji udział wzięli: gen. bryg. Rafał Ostrowski (Szef Zarządu Planowania i Programowania Rozwoju Sił Zbrojnych Sztabu Generalnego WP), płk Bogdan Sowa (Szef Zarządu Organizacji i Uzupełnień Sztabu Generalnego WP), płk (w st. spocz.) dr Władysław Przyjemski, por. dr inż. Iwona Szkudlarek (Wydział Operacyjny w Dowództwie 11 Dywizji Kawalerii Pancernej) oraz dr Beata Górka – Winter (UW). Debatę moderowali: prof. dr hab. Andrzej Misiuk oraz dr Magdalena Tomaszewska-Michalak.

Wydarzenie uroczyście otworzył dr hab. Daniel Przastek, dziekan WNPiSM UW.

Główne tematy debaty koncentrowały się na kierunkach i wyzwaniach funkcjonowania Sił Zbrojnych RP, w tym szczególnie w kontekście wojny na Ukrainie oraz zagrożeń hybrydowych. Uczestnicy odnieśli się także do znaczenia Wojsk Obrony Terytorialnej jako wsparcia dla pozostałych rodzajów Sił Zbrojnych i społeczności lokalnych. Ponadto dyskutowano nad poziomem zaufania do wojska i znaczeniem komunikacji w przestrzeni medialnej.

X