konferencja
Konferencja „Contemporary Taiwan: prospects and opportunities”
11 kwietnia, 2023
Wtorki geopolityczne: French-German Cooperation and the Future of EU Strategic Autonomy
12 kwietnia, 2023

pl

Informujemy o możliwości odbycia studenckich praktyk zawodowych w czasopiśmie Securo.

Program praktyk obejmuje pracę, której celem jest poprawa zdolności publikacyjnych czasopisma przez upowszechnianie artykułów naukowych, informacji o czasopiśmie oraz zwiększenie jego wpływu. Praktyka obejmuje również współredagowanie tekstów.

Czas trwania: od maja do października 2023 r.

Liczba godzin: 240 godz. (rozliczenie jednego okresu praktyk zawodowych)

Liczba miejsc: 2

Wymagania: staranność, słowność, odpowiedzialność, kultura osobista, zaangażowanie, znajomość języka polskiego i angielskiego (głównie polskiego), sprawne posługiwanie się edytorem tekstu microsoft word, dobra znajomość mediów społecznościowych.

Sposób wyłonienia praktykantów: ocena listu motywacyjnego napisanego w edytorze microsoft word [email z załączonym listem motywacyjnym należy przesłać na adres michal.brzezinski@uw.edu.pl] oraz rozmowa z wybranymi kandydatami w uzgodnionym terminie [komisja: dr hab. Michał Brzeziński, dr Magdalena Tomaszewska-Michalak]

Termin zgłoszeń: upływa w niedzielę 23 kwietnia 2023 r.

O wynikach rekrutacji zainteresowani zostaną poinformowani mailowo.

X