STUDIA PODYPLOMOWE „DYPLOMACJA I STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE”, 2023-2024 HISZPAŃSKA SZKOŁA DYPLOMACJI W MADRYCIE

Wizyta studyjna Wydziału w Hong Kong Baptist Univetsity
14 marca, 2023
Wtorek geopolityczny 21/03/2023 – Przemysław Nozdryn-Płotnicki
15 marca, 2023

pl

Ambasada Hiszpanii informuje, że Hiszpańska Szkoła Dyplomacji w Madrycie ogłosiła nabór 70 słuchaczy z Hiszpanii i z zagranicy na studia podyplomowe „Dyplomacja i Stosunki Międzynarodowe” w roku akademickim 2023-2024. Studia podyplomowe są bezpłatne, nie licząc opłaty za wydanie dyplomu.

O miejsce na studiach będą mogli się ubiegać zarówno członkowie polskiej Służby Dyplomatycznej, jak również osoby posiadające tytuł magistra lub licencjata, które spełnią wymogi dotyczące wyników akademickich, przewidziane w ogłoszeniu konkursowym.

W przypadku kandydatów z tytułem magistra lub licencjata, niewchodzących w skład Służby Dyplomatycznej, muszą być spełnione następujące wymagania:

  1. Kandydaci powinni posiadać stosowną znajomość języka hiszpańskiego, poświadczoną np. Certyfikatem DELE (Diploma Español como Lengua Extranjera) na poziomie B2 lub wyższym.
  2. Kandydaci powinni do dnia 1 kwietnia (włącznie),  przedstawić indywidualnie swoje zgłoszenie na studia wypełniając formularz, który jest dostępny na stronie internetowej Hiszpańskiej Szkoły Dyplomacji (link poniżej)  i złożyć całą wymaganą dokumentację w Ambasadzie Hiszpanii w Warszawie (ul. Myśliwiecka 4, Warszawa 00-459).

https://www.exteriores.gob.es/es/Ministerio/EscuelaDiplomatica/Documents/Master/2023-2024/BOE-A-2023-4775.pdf

W celu uzyskania pozostałych informacji należy przeczytać tekst ogłoszenia o naborze na studia (Convocatoria del Máster) zamieszczony, wraz z formularzem zgłoszeniowym, na wskazanej powyżej stronie.

X