Wizyta studyjna Wydziału w Hong Kong Baptist Univetsity

Wspólne seminarium WSMiP UJ, WNPiSM i PTSM
14 marca, 2023
STUDIA PODYPLOMOWE „DYPLOMACJA I STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE”, 2023-2024 HISZPAŃSKA SZKOŁA DYPLOMACJI W MADRYCIE
14 marca, 2023

pl

W dniach 9-10 marca br. dr hab. Jakub Zajączkowski, kierownik Katedry Studiów Regionalnych i Globalnych WNPiSM i pełnomocnik Dziekana ds. międzynarodowych projektów badawczych i współpracy z zagranicą odbył wizytę studyjną w Department of Government and International Studies, Hong Kong Baptist Univetsity.

Podczas wizyty spotkał się z prof. Alistair Cole, Head of Department i prof. Krzysztofem Śliwińskim, Programme Director of Mater of Arts in Global Society. Podczas rozmowy ustalono, że w ciągu miesiąca zostanie podpisane Memorandum of Understanding and Student Exchange Agreement między Wydziałem i Department. Wymiana studencka rozpocznie się od września 2023 r. lub stycznia 2024 r.

Ponadto od kwietnia br. rozpocznie się wymiana pracowników naukowych. W drugim tygodniu maja obędzie się w Warszawie na Wydziale seminarium z udziałem prof. Jean-Pierre Cabestan z HKBU.  Od końca maja do połowy czerwca br. 15-godzinny kurs nt. European Union Politics and Policies: Theories and Applications dla studentów Wydziału poprowadzi Prof. Krzyrztof Śliwiński.

Pod koniec maja br. odbędzie się spotkanie z Prof. Krzysztofem Śliwińskim dla wszystkich zainteresowanych studentów na temat wymiany z HKBU. Od kwietnia rozpoczną się rozmowy na temat double diploma. Ponadto od września br. badacze z Wydziału będą jeździć na staże do HKBU.

Podczas wizyty w Hong Kong Baptist University odbyło się seminarium nt. The Indo-Pacific region in the EU’s Strategy z udziałem badaczy, doktorantów i studentów z Department of Government and International Studies, podczas którego dr hab. Jakub Zajączkowski przedstawił wyniki swoich badań na temat strategii UE w regionie.

Podczas wizyty w Hongkongu odbyło się także spotkanie badaczy Wydziału z Aleksandrem Dańdą, Konsulem Generalnym RP w Hongkongu. W spotkaniu wzięli udział, oprócz dra hab. Jakuba Zajączkowskiego, przebywający w Hongkongu z wizytą w Hong Kong Polytechnic University: dziekan Wydziału, dr hab. Daniel Przastek oraz dr. hab. Maria Theiss i dr hab. Bartłomiej Pieliński. W spotkaniu uczestniczył także prof. Krzysztof Śliwiński. Podczas rozmowy z Konsulem przedstawiono plany Wydziału dotyczące zacieśnianie współpracy naukowej i dydaktycznej z uczelniami w Hongkongu.

X