Sukces prof. Gertrudy Uścińskiej w strukturach międzynarodowej organizacji zabezpieczenia społecznego

PROM – Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i młodej kadry akademickiej Uniwersytetu Warszawskiego
14 listopada, 2019
Świat pod Lupą. Warszawskie Spotkania Międzynarodowe
14 listopada, 2019

Fot. Strona internetowa ForumEkonomiczne.pl

Sukces prof. Gertrudy Uścińskiej w strukturach międzynarodowej organizacji zabezpieczenia społecznego

W ubiegłym tygodniu prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, prof. Gertruda Uścińska, wzięła udział w Światowym Forum Zabezpieczenia Społecznego zorganizowanym przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Zabezpieczenia Społecznego (ISSA), organizację zrzeszającą 350 narodowych instytucji zabezpieczenia społecznego z ponad 150 państw, której celem jest promowanie najwyższych standardów administracyjnych w tym obszarze.

Podczas minionego szczytu Pani Profesor została ponownie wybrana na trzyletnią kadencję członka Biura ISSA, czyli zarządu złożonego z prezydenta, skarbnika, sekretarza generalnego oraz wybranych przedstawicieli instytucji członkowskich poszczególnych obszarów geograficznych świata. Biuro ISSA wyznacza priorytety dla organizacji, nadzoruje realizację programu działań, wykonania budżetu i działalności komisji technicznych.

Jednocześnie decyzją europejskich członków Biura Zarządu ISSA Pani Profesor została wybrana na Przewodniczącą Komitetu Sterującego Europejskiej Sieci ISSA (IEN). Zadaniem IEN jest wsparcie działań organizacji na poziomie regionalnym, w tym organizowanie seminariów, konferencji, badań, itd..

Prof. Uścińska jest pierwszą w skali międzynarodowej Polką kierującą obszarem zabezpieczenia społecznego, a w szczególności sprawami emerytalnymi. Powierzenie jej tej funkcji jest wyrazem uznania dla dorobku i osiągnięć ostatnich lat jako osoby nadzorującej działania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

X