III Konkurs Polskiego Towarzystwa Retorycznego na najlepszą pracę dyplomową
18 listopada, 2021
Zmiana klimatu a przyszłość Europy – konwersatorium w ramach cyklu Actualité critique européenne
18 listopada, 2021
Łukaszewska-Bezulska Justyna dr

Miło nam poinformować, że dr Justyna Maria Łukaszewska-Bezulska otrzymała grant w konkursie MINIATURA 5, dofinansowanego z NCN na projekt “Technologie informacyjno-komunikacyjne jako narzędzia podtrzymywania i kreowania kapitału społecznego wybranych grup migrantów”.

Przedmiotem projektu jest przygotowanie i wstępne przetestowanie narzędzi badawczych pozwalających na zbadanie i porównanie doświadczeń emigrantów wewnętrznych i zagranicznych związanych z przeniesieniem relacji społecznych do sfery wirtualnej, roli ICTs w procesie tworzenia i rozwijania różnych typów kapitału społecznego (również tzw. negatywnego kapitału społecznego), w tym budowie zaufania, podtrzymywania więzi z grupą pochodzenia i kreowania nowych relacji w społeczności przyjmującej.

Przedmiotem badań są następujące w czasie trwania migracji zmiany w formach komunikacji wirtualnej i sposobach pozyskiwania informacji w odniesieniu do ich oddziaływania na kapitał łączący i spajający. Celem analiz jest zbadanie poziomu „cyfrowego usieciowienia” migrantów – sposobów konstruowania wirtualnych grup znajomych, ich charakterystyki i dynamiki zmian, ewolucji znaczenia funkcji wirtualnych sieci w czasie migracji oraz tego, na ile są alternatywą a na ile uzupełnieniem kontaktów bezpośrednich w kontekście wpływu na kapitał społeczny i relacje między grupami.

X