Zapraszamy do udziału w jubileuszowej XX konferencji werbistowskiej!
Lipiec 3, 2020
Tsinghua Global Summer School 2020, Toward a Post-Pandemic World
Lipiec 13, 2020

Dyrektor Instytut Wymiaru Sprawiedliwości ogłasza konkurs na najlepszą pracę w zakresie komunikacji strategicznej. Celem konkursu jest upowszechnianie wiedzy z zakresu prawa i zwiększenie świadomości prawnej. Przedmiotem konkursu jest przygotowanie pięciu esejów na wskazane przez Instytut tematy. W konkursie zostanie przyznana jedna nagroda główna, a liczba wyróżnionych prac zależy od decyzji Kapituły Konkursu.

Do udziału w nim zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby, które posiadają status studenta lub są absolwentami studiów wyższych.
Wysokość nagród w Konkursie:
• Nagroda główna: jednorazowe miesięczne stypendium stażowe o wartości 10 000 złotych brutto
w Centrum Analiz Strategicznych IWS;
• Wyróżnienia: miesięczne stypendia stażowe o wartości 5 000 złotych brutto w Centrum Analiz
Strategicznych IWS.

Tematy esejów:
• Czy w Polsce dyskryminuje się osoby ze względu na wyznawaną religię i światopogląd –
analiza na kanwie sprawy zwolnienia pracownika krakowskiej IKEA.
• Autorytet wymiaru sprawiedliwości w kontekście kryzysu wokół Sądu Najwyższego. Między niezależnością a politycznym zaangażowaniem sędziów
• Czy mediacje stanowią szansę dla wymiaru sprawiedliwości? Ocena propozycji i działań ustawodawcy.
• Koniec z ochroną sprawców przemocy domowej? Rozwiązania „ustawy antyprzemocowej” w praktyce.
• Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej a sądy konstytucyjne w UE. Współpraca czy potencjalny konflikt?

Formularz zgłoszeniowy
Regulamin Konkursu

W razie pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji mailowo pod adresem konkurs@iws.gov.pl.

X