Wręczenie nominacji dr. hab. Maciejowi Rasiowi na prodziekana ds. studenckich WNPiSM UW

X