Badania dra Roberta Staniszewskiego odbiły się szerokim echem na świecie
13 marca, 2023
Wizyta studyjna Wydziału w Hong Kong Baptist Univetsity
14 marca, 2023

6 marca br. odbyło się na UJ seminarium pt. Regional Powers and Institutions in Indo-Pacific Region During the COVID-19 Pandemic: Neoliberal IR Perspective zorganizowane przez Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ, Katedrę Studiów Regionalnych i Globalnych WNPiSM UW oraz Polskie Towarzystwo Studiów Międzynarodowych i The Center for International Studies and Development, UJ.

Seminarium otworzył Prof. Andrzej Mania z UJ i wiceprzewodniczący PTSM. Moderatorem była Prof. Ewa Trojnar, prodziekan Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ. Swoje prezentacje przedstawili: Prof. Edward Haliżak, WNPiSM UW i przewodniczący PTSM; dr hab. Jakub Zajączkowski, kierownik Katedry Studiów Regionalnych i Globalnych WNPiSM i pełnomocnik Dziekana WNPISM ds. międzynarodowych projektów badawczych i współpracy z zagranicą oraz Prof. Jittipat Poonkham, prodziekan Wydziału Nauk Politycznych Thammasat Univestity (Tajlandia) i Prof. Roberto Rabel,  Victoria University of Wellington, visiting Professor na WNPiSM UW.

W seminarium, które miało charakter hybrydowy wzięło udział ponad 50 badaczy, studentów, doktorantów z UJ, UW oraz innych ośrodków akademickich z Polski.

Po seminarium odbyły się rozmowy dotyczące pogłębienie współpracy naukowej i dydaktycznej między WNPiSM UW i WSMiP UJ. Dr hab. Jakub Zajączkowski, Prof. Jittipat Poonkham, prodziekanem Thammasat Univestity,  Prof. Dorotą Pietrzyk-Reeves, prodziekan ds. nauki i internacjonalizacji WSMiP UJ, prof. Ewa Trojnar, prodziekan ds. studenckich WSMiP UJ omówili kwestie współpracy akademickiej między trzema ośrodkami. Zaplanowano trójstronne seminarium na początku października w Thammasat University. Ponadto odbyły się rozmowy z prof. Pawłem Laidlerem, dziekanem Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ oraz Prof. Robertem Kłosowiczem, kierownikiem Katedry Stosunków Międzynarodowych WSMiP UJ, z którym omówiono m.in. plany współpracy akademickiej Katedry Studiów Regionalnych i Globalnych WNPiSM i PTSM na najbliższe miesiące. Seminarium i wizyta na UJ była także okazją do przedyskutowania kolejnych projektów naukowych między badaczami stosunków międzynarodowych, podejmujących problematykę studiów azjatyckich (Prof. Łukasz Gacek, prof. Ewa Trojnar, prof. Marcin Grabowski, dr Łukasz Stach).

X