Wydział współwydawcą czasopisma naukowego „Polish Political Science Yearbook”

WNPISM UW współorganizatorem Kongresu Azjatyckiego w Toruniu
10 września, 2021
Wyniki konkursu na stypendium naukowe dla doktoranta/studenta finansowane w ramach projektu NCN
15 września, 2021

3 września 2021. w Toruniu w siedzibie Wydawnictwa Adam Marszałek podczas wizyty delegacji Wydziału w składzie: dr hab. Daniel Przastek, Dziekan Wydziału, dr hab. Joanna Starzyk-Sulejewska, prodziekan Wydziału ds. naukowych i dr hab. Jakub Zajączkowski, pełnomocnik Dziekana ds. międzynarodowych projektów badawczych i współpracy międzynarodowej została podpisana umowa o współwydawaniu przez Wydział czasopisma naukowego „Polish Political Science Yearbook”. Umowę podpisali Dziekan WNPiSM dr hab. Daniel Przastek i Prezes holdingu Marszałek Publishing Group dr Adam Marszałek. W spotkaniu podczas którego omawiano kwestię współpracy wzięli udział także: prof. Joanna Marszałek-Kawa, redaktor naczelna czasopisma, dyrektor Wydawnictwa mgr Iwona Nadolska-Bartosiak oraz sekretarz czasopisma dr Bartosz Płotka.

Na wniosek Dziekana dr hab. Daniela Przastka zastępcą redaktora naczelnego czasopisma została dr hab. Joanna Starzyk-Sulejewska, której oficjalne powołanie uroczyście wręczyła red. naczelna prof. Joanna Marszałek-Kawa. W Radzie Naukowej periodyku zasiądą m.in. dr hab. Daniel Przastek i dr hab. Jakub Zajączkowski.

„Polish Political Science Yearbook” jest kwartalnikiem wydawanym od 1967 roku. Podejmuje problematykę nauk o polityce, bezpieczeństwie, stosunkach międzynarodowych i prawie. Indeksowany jest w ponad 20 międzynarodowych bazach i od wielu lat ceniony jest przez polskie Ministerstwo Nauki. Obecnie za publikację pracy w czasopiśmie można uzyskać 70 punktów.

 

X