WNPISM UW współorganizatorem Kongresu Azjatyckiego w Toruniu

Ogłoszenie Biura Spraw Pracowniczych UW
2 września, 2021
Wydział współwydawcą czasopisma naukowego „Polish Political Science Yearbook”
10 września, 2021

3 września br., delegacja Wydziału w składzie: dr hab. Daniel Przastek, Dziekan Wydziału, dr hab. Joanna Starzyk-Sulejewska, prodziekan Wydziału ds. naukowych i dr hab. Jakub Zajączkowski, pełnomocnik Dziekana ds. międzynarodowych projektów badawczych i współpracy międzynarodowej odwiedziła siedzibę Towarzystwa Azji i Pacyfiku w Toruniu. W trakcie spotkania została podpisana umowa o współorganizacji VIII Międzynarodowego Kongresu Azjatyckiego przez Wydział wspólnie z Towarzystwem. Umowę podpisali Dziekan WNPiSM dr hab. Daniel Przastek i Prezes Towarzystwa dr Adam Marszałek. W spotkaniu podczas którego omawiano kwestię współpracy wzięli udział także: prof. Joanna Marszałek-Kawa, redaktor naczelna czasopisma naukowego „Polish Political Science Yearbook”, dyrektor Wydawnictwa Adam Marszałek mgr Iwona Nadolska-Bartosiak oraz sekretarz Kongresu i PPSY dr Bartosz Płotka.

VIII Międzynarodowy Kongres Azjatycki odbędzie się w dniach 22-24 września br. Podczas Kongresu zorganizowany będzie „Tydzień UW z Kongresem Azjatyckim”, podczas którego odbędą się panele krajowe i międzynarodowe zorganizowane przez pracowników Wydziału.

Każdego roku w Kongresie uczestniczy kilkudziesięciu czynnych dyplomatów, w tym w randze ambasadora, przedstawicieli władzy państwowej i samorządowej oraz kilkuset uczestników z różnych ośrodków naukowych z całego świata. Mający kilkunastoletnią tradycję Kongres to obecnie największe wydarzenie w Europie poświęcone problematyce azjatyckiej.

X