Konferencja „Logistyka służb mundurowych w obliczu współczesnych wyzwań” za nami
11 czerwca, 2024
Wizyta studyjna w EUROPOL-u w Hadze
17 czerwca, 2024

pl

Szanowni Państwo,

w dniach 3-7 czerwca 2024 r. odbył się wydziałowy wyjazd studyjny do Nowego Jorku.

Pięcioro naszych studentów i studentek – Jan Gregorczyk, Dagna Jach, Dorota Kwaśniewska, Rafał Smoliński i Gabriela Surma – otrzymało wyjątkową możliwość odwiedzenia Siedziby Głównej Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) oraz Stałego Przedstawicielstwa RP przy Narodach Zjednoczonych.

Celem wizyty była realizacja projektów badawczych związanych z działalnością ONZ. Uczestnicy wyjazdu zostali wyłonieni w drodze konkursu, a decyzję o ich wyborze podjęła komisja wydziałowa wraz ze Stałym Przedstawicielstwem.

Pierwszy dzień obejmował przelot z Warszawy do Nowego Jorku i zakwaterowanie. Drugiego dnia studenci odwiedzili Stałe Przedstawicielstwo, gdzie spotkali się z Ambasadorem Krzysztofem Szczerskim oraz innymi członkami misji. Podczas spotkania omówiono istotne kwestie dotyczące Polski w ONZ, zwłaszcza w kontekście wojny w Ukrainie. Uczestnicy otrzymali również informacje dotyczące pracy w różnych wydziałach Przedstawicielstwa oraz wskazówki związane z ich projektami badawczymi. Po południu odbyły się spotkania z funkcjonariuszami organizacji i dyplomatami w Siedzibie Głównej ONZ.

Trzeci dzień poświęcony był dalszym spotkaniom, po których nasza delegacja zwiedziła Siedzibę Główną ONZ pod opieką polskich dyplomatów. Studenci poznali historię i charakterystykę budynku, zobaczyli sale obrad i miejsca spotkań oraz dowiedzieli się wielu interesujących faktów na temat działalności ONZ i praktycznych aspektów pracy w dyplomacji przy największej organizacji międzynarodowej na świecie.

Czwartego dnia, po porannym wyjeździe na lotnisko, uczestnicy wrócili do Warszawy.

Spotkania z dyplomatami i funkcjonariuszami ONZ miały formę wywiadów, które umożliwiły studentom zgromadzenie cennych informacji potrzebnych do realizacji projektów badawczych oraz zdobycie wiedzy na temat funkcjonowania organizacji i aktualnych trendów.

Delegacji przewodniczyli Kierownik Jednostki Dydaktycznej – dr hab. Maciej Raś oraz Pełnomocnik Dziekana ds. studenckiego ruchu naukowego – dr Agnieszka Bejma. Wyjazd został sfinansowany z Funduszu Doskonałości Dydaktycznej (FDD).

Serdecznie dziękujemy wszystkim zaangażowanym w organizację wyjazdu, a także gratulujemy studentom!

X