Studia w Stanach Zjednoczonych – spotkanie informacyjne
5 grudnia, 2019
Akcja „UW gratuluje Oldze Tokarczuk”
9 grudnia, 2019

Wykład doktoranta WNPISM w Rosyjskiej Akademii Nauk w Moskwie

W dniu 27 listopada doktorant WNPISM mgr Mateusz Danielewski (Katedra Studiów Wschodnich) na zaproszenie Instytutu Orientalistycznego Rosyjskiej Akademii Nauk w Moskwie wziął udział w seminarium, w trakcie którego wygłosił wykład pt.

„European view on Russian-North Korean relations”.

28 listopada w Instytucie Dalekiego Wschodu Rosyjskiej Akademii Nauk w Moskwie mgr Mateusz Danielewski (Katedra Studiów Wschodnich) wziął czynny udział w międzynarodowej konferencji naukowej

„Восточная Азия: прошлое, настоящее и будущее” z referatem pt. „Отношения КНДР с европейскими странами: пример Польши”.

Link: http://orun.ru/news/danilevski.html, http://www.ifes-ras.ru/structure/council-young/events/2588-2019-12-02-13-54-01

 

X