Regionalne i Globalne implikacje sporu terytorialnego na Morzu Południowochińskim

„Rosja – strategiczne dylematy“ wykład Prof. dr. hab. Adama Daniela Rotfelda
21 lutego, 2020
Wymiana studencka do Waseda University (Japonia) i Northeastern Illinois University (Stany Zjednoczone)
21 lutego, 2020

W dniu 21 lutego br. odbyło się seminarium Regionalne i Globalne implikacje sporu terytorialnego na Morzu Południowochińskim. W wydarzeniu naukowym udział wzięło kilkudziesięciu naukowców zogniskowanych wokół kwestii sporów morskich, roli Chin we współczesnym świecie, relacji międzynarodowych. Seminarium otworzył prodziekan ds. badań naukowych i współpracy z zagranicą dr Łukasz Zamęcki, który przywitał gości wydarzenia i wskazał na wagę poruszanego tematu.

Prelegentami seminarium byli profesorstwie prof. Stanisław Pawlak (sędzia Międzynarodowego Trybunału Prawa Morza, profesor emerytowany WNPiSM UW) oraz  prof. Edward Haliżak z Katedry Studiów Regionalnych i Globalnych WNPiSM. Pogłębioną dyskusję naukową nad tym wąskim aspektem, mającym jednak szerokie geopolityczne znaczenie moderował dr hab. Jakub Zajączkowski, kierownik Katedry Studiów Regionalnych i Globalnych WNPiSM.

Wydarzenie zostało zorganizowane przez Katedrę Studiów Regionalnych i Globalnych Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego.

X