Zapraszamy do udziału w jubileuszowej XX konferencji werbistowskiej!

Minigranty w ramach 4EU+
Czerwiec 30, 2020
Konkurs na najlepszą pracę w zakresie komunikacji strategicznej
Lipiec 9, 2020

Serdecznie zapraszamy do udziału w jubileuszowej XX Wielodyscyplinarnej Konferencji Badaczy Stosunków Międzynarodowych WNPiSM UW oraz Księży Werbistów,

Chludowo 21-24 września 2020 r.,

pt. Mniejszości narodowe, etniczne, religijne i językowe we współczesnym świecie, ze szczególnym uwzględnieniem Polski i Polaków za granicą,

organizowanej przez Katedrę Studiów Regionalnych i Globalnych oraz Katedrę Dyplomacji i Instytucji Międzynarodowych WNPiSM we współpracy z księżmi werbistami. Zgłoszenia przyjmujemy do końca sierpnia. Więcej informacji o spotkaniu w zaproszeniu:

XX Wielodyscyplinarnej Konferencji Badaczy Stosunków Międzynarodowych WNPiSM UW i Księży Werbistów „Sacrum i profanum we współczesnym świecie”

X