ZAWIADOMIENIE o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr. Antoniego Pieńkosa

ZAWIADOMIENIE o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr Dominiki Pszczółkowskiej-Mościckiej
13 kwietnia, 2021
ZAWIADOMIENIE o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr Kamili Kowalskiej
27 kwietnia, 2021

ZAWIADOMIENIE

o publicznej obronie rozprawy doktorskiej

Dnia 23 kwietnia  2021 r. o godz. 13.00 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej w trybie zdalnym:

mgr. Antoniego Pieńkosa

Tytuł rozprawy: Morski wymiar działalności NATO – uwarunkowania, instytucjonalizacja i wpływ na bezpieczeństwo obszaru transatlantyckiego.

 

Promotor:    prof. dr hab. Jacek Czaputowicz

Promotor pomocniczy: dr Kamil Ławniczak

Recenzenci: dr hab. prof. ucz. Jacek Reginia-Zacharski, Uniwersytet Łódzki

                      dr hab. prof. ucz. Stanisław Zarychta, Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni

 

Dyscyplina naukowa: nauki o bezpieczeństwie

Język obrony: polski

 

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej zostanie przeprowadzania w trybie zdalnym na podstawie § 29 ust. 6 załącznika nr 1 do uchwały nr 481 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 16 października 2019 r. w sprawie określenia sposobu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora oraz stopnia doktora habilitowanego na Uniwersytecie Warszawskim (Monitor UW z 2019 r. poz. 340 z późn. zm.).

Rozprawa oraz recenzje dostępne są pod adresem https://wnpism.uw.edu.pl/mgr-antoni-pieńkos/.

Link do uczestnictwa w publicznej obronie rozprawy doktorskiej zostanie udostępniony po wcześniejszej rejestracji. Zgłoszenie należy przesłać na adres: doktoraty-habilitacje.wnpism@uw.edu.pl . Rejestracja uczestników będzie otwarta od godz. 12.00
w dniu 14 kwietnia 2021 r. do godz. 12.00 w dniu 20 kwietnia 2021 r.

X